Katalog Bosman - Polski Katalog Bosman - Angielski Katalog Bosman - Niemiecki Katalog Bosman - Rosyjski

Produkt dostępny w ilości:
kartusz gazowy 200ml
Termin przydatności do użycia:
18 miesięcy. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C
Dokumenty do pobrania:
Akryl wewnętrzny przeznaczony jest do wypełniania pęknięć, rys, szczelin, ubytków w murach, ścianach i sufitach. Uszczelniania wykończeń (np. wokół parapetów, ram okiennych, drzwiowych, balustrad, schodów). Spoinowania połączeń narożnych, płyt ściennych, stropowych, przy zabudowie wnętrz z płyt g-k. Nie stosować w miejscach narażonych na ciągłe oddziaływanie wody (w zamian użyć Akryl Zewnętrzny Bosman).
To jedyny w swoim rodzaju produkt w AEROZOLU- KARTUSZU GAZOWYM, którego aplikacja nie stanowi żadnego problemu, ponieważ nie wymaga konieczności użycia wyciskacza mechanicznego. Jest to produkt dla każdego. Dodatkową zaletą jest jego wydłużony okres przydatności do użycia.
Przed przystąpieniem do pracy szczelinę lub powierzchnie gładką osuszyć i odtłuścić . Zaleca się oklejenie okolic szczeliny lub powierzchni  gładkiej taśmą malarską  w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem. Zdjąć zatyczkę, oderwać plombę i ustawić pokrętło na pozycje MAX.  Spoinę nanosić  naciskając dźwignie. Wygładzić spoinę za pomocą szpatułki zamoczonej w wodzie z mydłem i zaraz po zakończeniu obróbki usunąć taśmę malarską . Po użyciu ustawić pokrętło na pozycję MIN i założyć zatyczkę.
  • Bosman
  • Formuła 1
  • Mega bitum
  • Mega flex
  • Neptun
  • Od a do z F1
  • izoflex
  • Odadoz Flex 2
  • Bornamax