Katalog Bosman - Polski Katalog Bosman - Angielski Katalog Bosman - Niemiecki Katalog Bosman - Rosyjski

Produkt dostępny w ilości:

Rolka 145 g
50m, szerokość 1m +5%

Siatka z włókna szklanego przeznaczona jest do stosowania jako zbrojenie warstwy wyprawy
tynkarskiej w układach ocieplających ściany, wg “metody lekkiej” ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, zgodnie z zaleceniami wydanymi przez ITB.

Rodzaj splotu: gazejski
Masa powierzchniowa: 145g/m2 , 150g/m2 160g/m2

Dostępne kolory: biały, żółty, niebieski, pomarańczowy, łososiowy, zielony, czerwony

Siatka 145 powinna być stosowana zgodnie z projektem technicznym ocieplania budynku opracowanym według obowiązujących norm i przepisów budowlanych, uwzględniających właściwości techniczne siatki określone w aprobacie technicznej oraz wymaganiami w sprawie warunków
technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  • Bosman
  • Formuła 1
  • Mega bitum
  • Mega flex
  • Neptun
  • Od a do z F1
  • izoflex
  • Odadoz Flex 2
  • Bornamax