Katalog Bosman - Polski Katalog Bosman - Angielski Katalog Bosman - Niemiecki Katalog Bosman - Rosyjski

Produkt dostępny w ilości:
 5 L
Dokumenty do pobrania:
BOSMAN Plastyfikator jest domieszką przyspieszającą wiązanie i uplastyczniającą mieszankę betonową. Produkt wyraźnie przyspiesza początek i koniec wiązania betonu, zmniejsza ilość wody zarobowej, podnosi początkową wytrzymałość, nie obniżając wytrzymałości końcowej betonu, umożliwia przyspieszenie większości prac betoniarskich, ułatwia układanie betonu i przyspiesza wyjmowanie elementu z form, pozwala na zmniejszenie czasu mieszania w betoniarce.
Produkt należy dodawać do wody zarobowej od 1% do 2% w stosunku do masy dozowanego cementu. Maksymalne dozowanie 2%. Zalecane dozowanie 1,5%.
UWAGA!: Podane informacje nie zwalniają użytkowników z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.
  • Bosman
  • Formuła 1
  • Mega bitum
  • Mega flex
  • Neptun
  • Od a do z F1
  • izoflex
  • Odadoz Flex 2
  • Bornamax