Katalog Bosman - Polski Katalog Bosman - Rosyjski Katalog Bosman - Ukraiński Katalog Bosman - Angielski Katalog Bosman - Niemiecki

Zużycie:

900ml - 65 l

Produkt dostępny w ilości:

 Puszka 900 ml - letnia

Termin przydatności do użycia:

Przechowywać w temp. od +5°C do +25°C.
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Piana Bosman LUX jest jednoskładnikową, uszczelniająco-montażową pianą poliuretanową twardniejącą pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Czas skórkowania 20 minut a pełnego twardnienia 12 godzin. Piana Bosman ma doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych, za wyjątkiem pilietylenu, silikonu, polistyrenu. Stwardniała piana może być przycinana, szlifowana, tynkowana i malowana, należy ją jednak chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Piana Bosman zalecana jest szczególnie do osadzania drzwi i okien. Dzięki doskonałej rozszerzalności wnika we wszelkie pory i zagłębienia, umożliwiając pełne uszczelnienie i izolację. W budownictwie znajduje szerokie zastosowanie m.in przy: przy wypełnianiu i izolowaniu przepustów kablowych, rurowych, przy izolacji cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, do wygłuszania i uszczelniania ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi, do łączenia i uszczelniania prefabrykowanych elementów drewnianych w budownictwie szkieletowym.

Przed użyciem należy trzymać pojemnik z pianą przynajmniej 24 godziny w temp. pokojowej. Stosować w temp. otoczenia od+5°C do +25°C. Przed aplikacją mocno wstrząsnąć pojemnikiem przez 15 sekund, nakręcić pistolet na pianę. W trakcie pracy trzymać pojemnik do góry dnem. Nakładanie piany musi być poprzedzone zwilżeniem podłoża, na koniec świeżą piankę spryskać wodą. Powierzchnie muszą być czyste, wolne od kurzu, tłuszczów i pyłu. Sąsiadujące powierzchnie zabezpieczyć za pomocą taśmy. Podczas wzrostu pianka zwiększa swoją objętość około 2,5 raza. Do czyszczenia pistoletu i usuwania świeżej, nieutwardzonej piany używać CZYŚCIKA BOSMAN. Stwardniałą pianę można usunąć tylko w sposób mechaniczny. Wypełnione szczeliny chronić przed nasłonecznieniem. Przechowywać i transportować w pozycji stojącej. Przewozić w bagażniku samochodu- nigdy w kabinie pasażera.

  • Bosman
  • Formuła 1
  • Mega bitum
  • Mega flex
  • Neptun
  • Od a do z F1
  • izoflex
  • Odadoz Flex 2
  • Bornamax