Katalog Bosman - Polski Katalog Bosman - Rosyjski Katalog Bosman - Ukraiński Katalog Bosman - Angielski Katalog Bosman - Niemiecki

Produkt dostępny w ilości:

Wiaderko 10 kg, 20 kg

Termin przydatności do użycia:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu w temp. od 5 C do 30 C.
Liczba warstw składowania-5.
Liczba warstw ładowania-5.
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Służy do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwodnych średnich. Do renowacji i konserwacji pokryć dachowych z pap. Do bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej dachów na podkładzie z papy. Do izolacji średniej podziemnych części budowli. Do laminatów w tym zbrojonych tkaninami technicznymi) które uszczelniają dna zbiorników wody przemysłowej.

Średniomodyfikowana kauczukiem syntetycznym (trwale elastyczna powłoka silnie związana z podłożem), z dodatkiem żywic i  związków chemicznych poprawiających przyczepność do różnych podłoży. Na suche i lekko wilgotne podłoża. Kompresuje niewielkie ruchy podłoża i mikropęknięcia. Całkowita odporność na wodę, słabe kwasy i zasady. Zawiera rozpuszczalnik organiczny.

Przygotowanie podłoża Podłoże betonowe: Podłoże nośne, wolne od wszelkich zanieczyszczeń (rdzy, pyłu, luźnych kawałków), bez zastoin wody, nie może być zmrożone ani oszronione. Ostre krawędzie stępić, ubytki i szczeliny w podłożu szczelnie wypełnić, naroża wyoblić, a powierzchnie silnie porowate wyrównać przeznaczonymi do tego celu zaprawami cementowymi. Przy silnie chłonnych podłożach oraz przy dużym obciążeniu naporem wody niezbędne jest zagruntowanie podłoża przy pomocy MEGABITUM R- GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY BITUMICZNY. Konserwacja pokryć dachowych: Usunąć zanieczyszczenia, luźno związane kawałki papy oraz pęcherze. Do podkleje- -nia stosować MEGABITUM L- LEPIK NA ZIMNO. Wyrwy i ubytki wyrównać przy pomocy MEGABITUM U- SZPACHLA DEKARSKA Przed użyciem wymieszać. Stosować na zimno. Nakładać za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej. Fundamenty, podziemne części budowli: Nakładać 2 lub 3 warstwy(w zależności od przewidywalnego obciążenia wodą) -kolejną warstwę po wyschnięciu poprzedniej(ok.12h). Przy fundamentach połączyć starannie z izolacją poziomą. Przy trudnych warunkach gruntowych zaleca się 3 warstwy, wtapiając w 2 warstwę włókninę, którą należy następnie wywinąć we wszystkich narożnikach. Konserwacja pokryć dachowych i wykonywanie pokryć na stropach betonowych: Nakładać co najmniej 2 warstwy, każdą następną po wyschnięciu poprzedniej (ok. 12 h.). Naroża wzmocnić poprzez zatopienie w masie tkaniny technicznej i jej wywinięcie na odpowiednia wysokość. Można stosować do połaci o różnym stopniu nachylenia. Przy pokryciach hydroizolacyjnych stropów betonowych, podłoże zagruntować przy pomocy MEGABITUM R- GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY BITUMICZNY. Nakładać minimum 3 warstwy, wtapiając w 2 warstwę włókninę, którą należy następnie wywinąć na pionowe elementy występujące na dachu. W obydwu przypadkach wierzchnią warstwę zaleca się posypać posypką mineralną w celu ochrony pokrycia przed UV.

  • Bosman
  • Formuła 1
  • Mega bitum
  • Mega flex
  • Neptun
  • Od a do z F1
  • izoflex
  • Odadoz Flex 2
  • Bornamax