Katalog Bosman - Polski Katalog Bosman - Rosyjski Katalog Bosman - Ukraiński Katalog Bosman - Angielski Katalog Bosman - Niemiecki

Produkt dostępny w ilości:

Wiaderko 10 kg, 20 kg

Termin przydatności do użycia:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu w temp. od 5 C do 30 C.
Liczba warstw składowania-3.
Liczba warstw ładowania-3.
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przeznaczony do klejenie pap i hydroizolacji typu lekkiego. Do klejenia pap asfaltowych do podłoży oraz  pap między sobą w pokryciach warstwowych. Hydroizolacja fundamentów typu lekkiego.

Modyfikowany kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem związków chemicznych poprawiających przyczepność do różnych podłoży. Na suche i lekko wilgotne podłoża. Elastyczny i odporny na działanie wody, słabych kwasów, zasad i agresywnych związków zawartych w ziemi. Zawiera rozpuszczalnik.

Przygotowanie podłoża: Stare pokrycia dachowe - usunąć zanieczyszczenia, słabo związane kawałki starej papy. Bąble i pęcherze przeciąć na krzyż i podkleić lepikiem na zimno. Wyrwy i ubytki wypełnić masą szpachlową MEGABITUM U -SZPACHLA DEKARSKA. Podłoże betonowe: Do wypełnienia ubytków i uszkodzeń w podłożu, jak również do wyrobienia naroży użyć zaprawy cementowej do tych celów przeznaczonej. Powierzchnie zagruntować przy pomocy MEGABITUM R-GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY BITUMICZNY. pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Sposób użycia: prace wykonywać przy pomocy szczotki dekarskiej, pacy stalowej lub szpachli. Nie stosować do płyt styropianowych, płyt warstwowych i pap smołowych. Klejenie pap asfaltowych do podłoża i między sobą: Nanosić na uprzednio zagruntowane podłoże (betonowe lub starą warstwę papy) całopowierzchniowo (na całą szerokość przyklejonej warstwy papy). Odczekać 15-20 minut, nałożyć papę i docisnąć. Stosować 10cm zakład papa na papę. Złącza pap od góry raz jeszcze przesmarować. Przy klejeniu nowych pap między sobą gruntowanie nie jest wymagane. Wykonywanie bezspoinowych powłok wodochronnych: Izolowane powierzchnie zagruntować przy pomocy MEGABITUM R - GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY BITUMICZNY. Po wyschnięciu gruntu nakładać w 2-3 warstwach całopowierzchnio- -wo w ilości ok. 1,5 kg/m na jedną warstwę. Przed nakładaniem kolejnych warstw odczekać do całkowitego wyschnięcia warstwy poprzedniej. Nakładać zawsze prostopadle do warstwy poprzedniej. Łączne zużycie lepiku na zimno wynosi od 3 do 4,5 kg/m. Grubość warstwy kontrolować poprzez zużycie materiału.

  • Bosman
  • Formuła 1
  • Mega bitum
  • Mega flex
  • Neptun
  • Od a do z F1
  • izoflex
  • Odadoz Flex 2
  • Bornamax