Katalog Bosman - Polski Katalog Bosman - Rosyjski Katalog Bosman - Ukraiński Katalog Bosman - Angielski Katalog Bosman - Niemiecki

Produkt dostępny w ilości:

Wiaderko 10 kg, 20 kg

Termin przydatności do użycia:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu w temp. od 5 C do 30 C.
Liczba warstw składowania-5.
Liczba warstw ładowania-5.
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Służy do gruntowania podłoży betonowych i bitumicznych.
Grunt stosuje się pod rozpuszczalnikowe powłoki hydroizolacyjne oraz papy termozgrzewalne.
Hydroizolacja lekka przeciwwilgociowa.

Rozpuszczalnikowy, głęboko penetrujący, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, na sucho i lekko wilgotne podłoża, trwale elastyczny, zdolny niwelować mikropęknięcia podłoża. Odporny na wodę, słabe kwasy i zasady.

Przygotowanie podłoża Podłoże nośne i wolne od wszelkich zanieczyszczeń(rdzy, pyłu, luźnych kawałków), bez zastoin wody, nie może
być zmrożone ani zaszronione. Ostre krawędzie stępić, ubytki i szczeliny
w podłożu szczelnie wypełnić, naroża wyoblić, a powierzchnie silnie porowate wyrównać przeznaczonymi do tego celu zaprawami cementowymi. Nakładać przy pomocy szczotek dekarskich lub pędzla, wcierając w podłoże (szczególnie ważne przy wilgotnych powierzchniach). Wierzchnie warstwy hydroizolacyjne nakładać po całkowitym wyschnięciu gruntu(min. 12h.)

  • Bosman
  • Formuła 1
  • Mega bitum
  • Mega flex
  • Neptun
  • Od a do z F1
  • izoflex
  • Odadoz Flex 2
  • Bornamax