Katalog Bosman - Polski Katalog Bosman - Rosyjski Katalog Bosman - Ukraiński Katalog Bosman - Angielski Katalog Bosman - Niemiecki

Zużycie:

od 0,3 do 0,6l na 100 kg cementu.

Produkt dostępny w ilości:

Butelka 1l
karnister 5l.
Karnister 10l

Termin przydatności do użycia:

Przechowywać w temperaturze od +5 C do +25 C.
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Data produkcji jest jednocześni oznaczeniem partii

PLASTYFIKATOR - to uniwersalny plastyfikator przeznaczony do produkcji wszystkich typów betonu o podwyższonych parametrach fizyczno-chemicznych stosowanych w budownictwie.

Zalety stosowania
PLASTYFIKATORA DO WYLEWEK/OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO:
- wyraźnie zmniejsza ilość wody zarobowej,
- podnosi wytrzymałość betonu,
- nie wpływa na czas wiązania,
- pozwala na zmniejszenie czasu mieszania w betoniarce,
- ułatwia pompowanie betonu.

Produkt w formie cieczy

PLASTYFIKATOR należy dodawać do wody zarobowej w ilości od 0,3% do 0,6% w stosunku do masy dozowanego cementu. tj.od 0,3 do 0,6l na 100 kg cementu.
Maksymalne dozowanie:0,6%. Zalecane dozowanie:0,5%

  • Bosman
  • Formuła 1
  • Mega bitum
  • Mega flex
  • Neptun
  • Od a do z F1
  • izoflex
  • Odadoz Flex 2
  • Bornamax